Cristin-prosjekt-ID: 541241
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541241
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mestringsforventning til matvaner og fysisk aktivitet - prediktorar for vekttap etter vertikal ventrikkelreseksjon for alvorleg fedme. Ein prospektiv kohortstudie

prosjektleder

Tone Nygaard Flølo
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/948

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. august 2017 Slutt: 10. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestringsforventning til matvaner og fysisk aktivitet - prediktorar for vekttap etter vertikal ventrikkelreseksjon for alvorleg fedme. Ein prospektiv kohortstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet hadde opprinneleg to føremål*** 1) Å oversette the Weight Efficacy Lifestyle Questionnaire Short Form til norsk, 2) Å undersøke om meistringstru til matvanar kan predikere vekt og livskvalitet etter vertikal ventrikkelreseksjon (VV) for alvorleg fedme (REK 2012/1481). Nyleg publisert forsking viser at ca 40% av fedmeopererte pasientar går signifikant opp i vekt 2-5 år etter kirurgi. Vi ønskjer å følge opp prosjektet sitt andre føremål i eit PhD-arbeid der vi prospektivt hentar inn 4-årsdata frå dei same pasientane (N=114) i den kritiske vektoppgangs fasen (mellom 24 og 60 månader postoperativt), og brukar dei same spørreskjemaene som vart brukt til oversetting og validering ved baseline. Metode: Prospektiv cohort. Deskriptiv statistikk. Nullhypotese: Det er ingen samanheng mellom pasientrapportert meistringsforventning til matvanar/fysisk aktivitet og vektutvikling samt helserelatert livskvalitet 4 år etter vertikal ventrikkelreseksjon for alvorleg fedme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Nygaard Flølo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Grethe Seppola Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Villy Våge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ronette Loganzo Kolotkin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Duke University
1 - 4 av 4