Cristin-prosjekt-ID: 541246
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2021, 10:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541246
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2021, 10:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Watch and wait - ved komplett klinisk respons etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft

prosjektleder

Hartwig Kørner
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/935

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Watch and wait - ved komplett klinisk respons etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Standard behandling ved endetarmskreft er operasjon. Omtrent 40% får strålebehandling først for å få et optimalt kirurgisk inngrep. Hos 10-20% av disse, går svulsten helt tilbake (klinisk komplett respons) etter strålebehandling. Flere studier viser at flertallet av disse pasientene kan observeres uten at svulsten kommer tilbake, mens om lag 30% får gjenvekst og disse kan opereres med gode resultater. Fordelen med dette er at pasienter med komplett respons kan unngå en omfattende operasjon, ofte med utlagt tarm, og innvirkning på livskvalitet (overbehandling). Samtidig er det en viss risiko for gjenvekst av svulsten (underbehandling). I denne norske multisenterstudien ønsker vi å tilby systematisk observasjon av pasienter med komplett respons, og undersøke hvor ofte gjenvekst forekommer, og sammenligne behandlingsresultater med pasienter som ble operert. Studien vil foregå i alle helseregioner, som en nasjonal prospektiv kohortstudie med deltagelse av alle universitetssykehusene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hartwig Kørner

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Inger Kristin Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Arne Engebreth Færden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Marianne Grønlie Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christian Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »