Cristin-prosjekt-ID: 541247
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541247
Registrert av: REK Sist endret: 21. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av LAR behandling i Bergen

prosjektleder

Jan Erik Askildsen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/944

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LAR behandling i Bergen

Populærvitenskapelig sammendrag

Over 50 millioner mennesker i Europa har flere kroniske tilstander samtidig (multimorbiditet). I dette prosjektet skal vi evaluere behandlingsopplegg for pasienter i Bergen som mottar lav-terskel legemiddel-assistert rehabilitering (LAR). Pasientgruppen har typisk sammensatte somatiske og mentale lidelser, og sosiale problemer. Behandlingsopplegget i Bergen er utviklet i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Behandling skjer desentralisert i bydelene, og er et tverrfaglig spesialisert tilbud som i første omgang skal sikre stabilisering av pasientene, og dernest fremme en endring i bruk av tunge rusmidler. Behandlingen i Bergen vil bli sammenliknet med LAR behandling i Oslo (tradisjonell LAR-beh) Formålet med dette prosjektet er å evaluere nytten for pasienter og samfunn av tiltaket. Utfall vil måles langs en rekke dimensjoner, og en beslutningsmodell som inkluderer disse utfall (MCDA) vil bli brukt for en samlet analyse av behandlingsopplegget.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Erik Askildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lars Thore Fadnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kjell Arne Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Astrid Louise Grasdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kamrul Islam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »