Cristin-prosjekt-ID: 541331
Sist endret: 26. januar 2022, 20:14

Cristin-prosjekt-ID: 541331
Sist endret: 26. januar 2022, 20:14
Prosjekt

EnCompetence: Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions’ indoor- and outdoor environments

prosjektleder

Ellen Beate Hansen Sandseter
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 270727

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Kontaktinformasjon

Telefon
93658663
Sted
Ellen Beate Hansen Sandseter

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EnCompetence: Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions’ indoor- and outdoor environments

Populærvitenskapelig sammendrag

The ECEC sector has identified a strong need for research and new competencies regarding the role physical environments have as arenas for play, learning and development, and strategies for enhancing these environments. The aim of this project is to develop new knowledge and to test out new research tools which will result in a higher competence in planning, designing and developing ECEC institutions' physical environment. The project will look at how children interact with and use the physical environment for play and learning in ECEC, and how this environment contributes to promote play, learning, psychosocial, and physical health. The aim is also to build competence among important stakeholders and ultimately result in developing tools for how to improve ECEC physical environments. The project consists of 4 phases building on each other. In phase 1 children's use of existing environments in 8 ECEC institutions will be observed and analyzed. In phase 2, this knowledge will be used to develop criteria for optimal indoor-/outdoor environments in ECEC, and an intervention of changing the environment in the ECEC institutions according to the criteria. In phase 3, new observations of children's play and interactions with the environment will be combined with interviews with children and teachers. Finally, in phase 4 the knowledge produced in phase 1 through 3 will be used to further develop the environment criteria and creating an internet based tool for designing physical environments in ECEC. The knowledge and competence produced in this project will be developed in close collaboration between researchers and ECEC teachers, who will also participate as co-researchers. The project is interdisciplinary in the way it includes researchers professionals from different areas; education, pedagogy, health, architecture and landscape architecture. The knowledge/tools are relevant for the ECEC sector and professionals who develop/design and rehabilitate ECEC institutions.

Vitenskapelig sammendrag

Primary objective:

In close and mutual collaboration with the ECEC practice sector, to develop new knowledge and to test out new research tools which will result in a higher competence in planning, designing and developing ECEC institutions' physical (indoor & outdoor) environments.

 

Secondary objectives

1. To enhance knowledge about how children interact with physical environments in ECEC institutions, and how this affect children's play, learning, psychosocial- and physical health.

2. To use the knowledge gained in secondary objective #1 to develop and test an intervention in ECEC institutions that outlines principles for design or adaption of physical environments to be optimal and functional for children's play, learning, psychosocial and physical health.

3.To use the knowledge gained in secondary objective #2 to develop an evidence-based guide and online tool for planning, designing, and adapting ECEC institutions' indoor and outdoor physical environment.

 

The ECEC sector has identified a strong need for research and new competencies regarding the role physical environments have as arenas for children's play, learning and development, and strategies for enhancing these environments. Therefore, the aim of this project is to develop research based knowledge on how children interact with and use the physical environment for play and learning in ECEC institutions, and how this environment contributes to conditions that promote play, learning, psychosocial, and physical health. The aim is also to build competence among important stakeholders and ultimately result in developing principles and practical tools for how to improve ECEC physical environments; Tools that would be applicable for the ECEC sector, the architect and landscape architect sector, ECEC teacher education, ECEC teacher students, architect students and landscape architect students.

The project takes the methodological approach of a Design experiment in education, with an iterative design that through four distinct phases that build on each other will build, test, evaluate and calibrate an intervention in ECEC institutions through a close collaboration between researchers and ECEC teachers. The project is also interdisciplinary in the way it includes researchers and professionals from different relevant subjects such as education, pedagogy, health, architecture and landscape architecture. The data collection will take a convergent mixed-method design with repeated measures, where multiple variables are tested, and quantitative and qualitative data are combined. The overarching method is structured observations; including environment analysis, video observations and situational and overview field notes. These data is supplemented by qualitative interviews of ECEC staff and children. The produced knowledge/competence and tools are particularly relevant for stakeholders in the ECEC sector and professionals who develop, design and rehabilitate ECEC institutions.

Tittel

Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer

Populærvitenskapelig sammendrag

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Målet med dette prosjektet er å utvikle ny kunnskap og å teste ut nye forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i planlegging og utvikling and barnehagers fysiske miljø. Prosjektet vil undersøke hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Målet er å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Prosjektet består av 4 faser som bygger på hverandre. I fase 1 vil barns bruk av de eksisterende miljøene i 8 barnehager observeres og analyseres. I fase 2 vil denne kunnskapen bli brukt i utviklingen av kriterier for optimale inne-/utemiljø i barnehagen, og en intervensjon med endring av miljøene i henhold til kriteriene vil bli gjennomført i barnehagene. I fase 3 vil vi igjen observere barnas bruk av miljøene (etter intervensjonen), og barn og barnehagelærere vil bli intervjuet om endringene. I fase 4 vil vi til slutt bruke kunnskapen fra fase 1 til 3 for å videreutvikle kriteriene for optimale miljø, og utvikle et internettbasert verktøy for utvikling av fysiske miljø i barnehagen. Kunnskapen fra dette prosjektet vil bli utviklet i nært og gjensidig samarbeid med barnehagene, og barnehagelærere vil være medforskere. Prosjektet er interdisiplinært ved at forskere og fagfolk fra ulike fagområder jobber sammen; utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur. Kunnskapen/verktøyene vil være relevante og nyttige for barnehagesektoren og andre faggrupper som planlegger, utvikler og rehabiliterer barnehager, samt relevante utdanninger (barnehagelærer, arkitekt, landskapsarkitekt).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Beate Hansen Sandseter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

May Liss Olsen Tobiassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Ole Johan Sando

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Rune Storli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Aktiv cristin-person

Randi Evenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Children’s Perception and Utilization of ECEC Physical Environments.

Sando, Ole Johan; Hansen Sandseter, Ellen Beate. 2022, Education Sciences. DMMHVitenskapelig artikkel

Encompetence, erfaringer, funn og ressurser .

Hansen Sandseter, Ellen Beate. 2021, Ledermøte. DMMHVitenskapelig foredrag

Children’s Rough-and-Tumble Play in a Supportive Early Childhood Education and Care Environment.

Storli, Rune. 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). DMMHVitenskapelig artikkel

Ask an expert: Why play is so important for child learning and development .

Hansen Sandseter, Ellen Beate. 2021, Webinar. DMMHVitenskapelig foredrag

Digistory, Nr 5: Involvering av medforskere i prosjektet EnCompetence.

Hansen Sandseter, Ellen Beate. 2021, DMMHDigitale læremidler
1 - 5 av 70 | Neste | Siste »