Cristin-prosjekt-ID: 541559
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541559
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Geografisk variasjon i kreftpasienters bruk av spesialisthelsetjenester

prosjektleder

Beate Kristin Hauglann
ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1391

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Geografisk variasjon i kreftpasienters bruk av spesialisthelsetjenester

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette prosjektet innen helsetjenesteforskning er å undersøke om bruken av spesialisthelsetjenester ved kreftsykdom varierer mellom pasienter bosatt i forskjellige geografiske områder i Norge. Videre er hensikten å studere hvilke faktorer på pasientnivå, familienivå og kommune- og helseforetaknivå som kan bidra til å forklare eventuelle geografiske variasjoner. Forbruksvariasjoner blant to grupper av kreftpasienter vil bli studert: 1) personer som er 70 år eller eldre på diagnosetidspunktet i perioden 2011-2015 og 2) kreftpasienter ved slutten av livet som døde i perioden 2012-2016. Persondata fra Kreftregisteret, Norsk pasientregister, Dødsårsaksregister og Statistisk sentralbyrå kobles og danner basis for prosjektet. Helseatlasmetodikk og flernivåmodeller vil bli brukt i analysene. Prosjektet er forankret i SKDE, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Beate Kristin Hauglann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Ikke avklart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
Aktiv cristin-person

Jurate Saltyte-Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Olav Helge Førde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Lise Balteskard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »