Cristin-prosjekt-ID: 541561
Registrert av: REK Sist endret: 26. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541561
Registrert av: REK Sist endret: 26. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Geografiske variasjoner i bruk av spesialisthelsetjenester blant eldre ved akutt hjerneslag og akutt hjerteinfarkt

prosjektleder

Barthold Vonen
ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1392

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2018 Slutt: 3. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Geografiske variasjoner i bruk av spesialisthelsetjenester blant eldre ved akutt hjerneslag og akutt hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette prosjektet innen helsetjenesteforskning er å undersøke om bruken av spesialisthelsetjenester ved hjerneslag og hjerteinfarkt varierer mellom eldre pasienter bosatt i forskjellige geografiske områder i Norge. Videre er hensikten å studere i hvilken grad faktorer på pasientnivå, familienivå og kommune- og helseforetaknivå kan bidra til å forklare eventuelle geografiske variasjoner. Forbruksvariasjoner blant to grupper pasienter vil bli studert: 1) personer som er 70 år eller eldre som får akutt hjerneslag i perioden 2014-2016 og 2) personer som er 70 år eller eldre som får hjerteinfarkt i perioden 2013-2016. Persondata fra Norsk pasientregister, Hjerte- og karregisteret og Statistisk sentralbyrå kobles og danner basis for prosjektet. Helseatlasmetodikk og flernivåmodeller vil bli brukt i analysene. Prosjektet er forankret i SKDE, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Barthold Vonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Ikke avklart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Beate Hauglann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Frank Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Jurate Šaltytė-Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »