Cristin-prosjekt-ID: 541626
Sist endret: 27. juni 2017 12:43

Cristin-prosjekt-ID: 541626
Sist endret: 27. juni 2017 12:43
Prosjekt

Båreteppet

prosjektleder

Hege Bratsberg
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Båreteppet

Vitenskapelig sammendrag

Norsk begravelsespraksis har lenge vært preget av at døden i stor grad har blitt institusjonalisert og fremmedgjort, hvor gravferden i stor grad er satt bort til begravelsesbyråene. Tidligere var det mer vanlig å dø hjemme, og fellesskapet var i større grad delaktig.
Jeg vil undersøke tekstilenes betydning i vår egen og ulike kulturers møte med døden. Mange nordmenn har i dag sin identitet knyttet til religioner som islam, buddhisme, hinduisme, katolisisme, jødedom osv., som alle har ulike tradisjoner i forhold til døden.
Bruk av båreteppet er en gammel tradisjon som ikke lenger er vanlig her i landet. Teppet bres over kisten som en symbolsk, omsorgsfull gest til avdøde. Tekstilen er samtidig et skille mellom den som har forlatt denne verden og de etterlatte, mellom liv og død, kropp og ånd, individ og fellesskap, fortid og fremtid, lys og mørke.
Konkret vil jeg se på bruken av båreteppet og undersøke om gjeninnføring av dette kan være et bidrag til gravferdsritualet i vår mangekulturelle samtid.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hege Bratsberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1