Cristin-prosjekt-ID: 541628
Sist endret: 28. februar 2018, 12:50

Cristin-prosjekt-ID: 541628
Sist endret: 28. februar 2018, 12:50
Prosjekt

KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER - små forskyvninger - store konsekvenser?

prosjektleder

Anne Grete Eriksen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER - små forskyvninger - store konsekvenser?

Vitenskapelig sammendrag

KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER er eksperimentelle visninger med dansere og én enkelt mottaker.
Dansemateriale, rom, objekt, klær, lyd og informasjon fra publikummeren separeres og forskyves i forhold til hverandre. Hvordan forskyvninger mellom elementer påvirker og preger danserens fokus, oppmerksomhet og bevegelseskvaliteter vil undersøkes, drøftes og dokumenteres. UNDERSØKELSENE er en videreutvikling av mitt kunstneriske arbeid og er inspirert av 'sjanseprosedyrenes uuttømmelige muligheter'.
Siktemålet bak undersøkelsene er å forstå bedre hva som skjer med kommunikasjonen mellom dansen og mottakeren når mottakers informasjon spilles inn som ett av flere kontekstuelle parametre i komposisjonsarbeidet.

Metode

Forskningsbasert undervisning. Prosjektet har vært presentert i undervisning for 1BA Samtidsdans, PPU og MA Design ved Kunsthøgskolen i Oslo.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Grete Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Camilla Myhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Caroline Wahlstrøm Nesse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Marius Kjos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Christina Lindgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »