Cristin-prosjekt-ID: 541650
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 23:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541650
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 23:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

Melflufen mot pomalidomid hos myelomatosepasienter med tilbakefall

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/973

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 29. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Melflufen mot pomalidomid hos myelomatosepasienter med tilbakefall

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedformålet er å sammenligne progresjonsfri overlevelse hos pasienter behandlet med (arm A) Melflufen og dexamethasone eller (arm B) pomalidomide og dexamethasone i henhold til International Myeloma Working group Uniform Response Criteria (IMWG-URC) Sekundære mål: -analysere total respons rate (ORR) -vurdere og analysere responslengde i arm A og arm B -vurdere og analysere sikkerhet og tolerabillitet i arm A og arm B

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1