Cristin-prosjekt-ID: 541721
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541721
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Periodisert og intensiv styrketrening for personer med kroniske korsryggsmerter: Et gjennomførbarhetsstudie

prosjektleder

Paul Jarle Mork
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/905

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juli 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Periodisert og intensiv styrketrening for personer med kroniske korsryggsmerter: Et gjennomførbarhetsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Uspesifikke kroniske korsryggsmerter påfører samfunnet store kostnader. Begrepet 'uspesifikk' betyr at det ikke er noen kjent årsak til smertene (gjelder ca. 90% i primærhelsetj.). Styrketrening er anbefalt som del av behandling, men kliniske retningslinjer sier ingenting om intensitet eller type øvelser. Det er derfor behov for å undersøke hvilken type styrketrening som gir best effekt. I dette prosjektet vil vi utføre et gjennomførbarhetsstudie med intensiv og periodisert styrketrening for personer med uspesifikke kroniske ryggsmerter. Slik trening har vist gode resultater for nakke/skulder plager, men har i liten grad vært undersøkt hos personer med ryggsmerter. Målet med prosjektet er: 1) å undersøke gjennomførbarhet av intensiv styrketrening for personer med uspesifikke kroniske korsryggsmerter, og 2) få en indikasjon på om slik trening har en positiv effekt på smerte og funksjon. Resultatene vil gi grunnlag for en eventuell videre utprøving i en randomisert kontrollert studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Paul Jarle Mork

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marius Steiro Fimland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vegard Moe Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Svein Ove Tjøsvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4