Cristin-prosjekt-ID: 541722
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541722
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Strålebehandling med dose painting av hode- halskreft

prosjektleder

Einar Dale
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/398

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2039

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strålebehandling med dose painting av hode- halskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Stråleterapi er en viktig del av behandlingen av hode- halskreft. Nytt avansert stråleterapiutstyr kombinert med moderne røntgenavbilding med PET/CT gjør det mulig å forbedre strålebehandlingen ytterligere. PET/CT viser de mest aktive områdene sentralt i kreftsvulsten. En ny metode går ut på at man ved systematisk bruk av PET/CT bildene ved planlegging av behandlingen, kan selektivt behandle disse områdene med høyere stråledoser (”dose painting”). Tidligere studier tyder på at dette kan gjennomføres uten at det blir mer bivirkninger. I denne studien vil vi prøve ut ”dose painting” på 15 hode- halskreftpasienter. Pasientene vil få ca 20% høyere maksimal stråledose sammenliknet med vanlig behandling. Pasientene vil bli fulgt opp med PET/CT etter behandlingen og bivirkningskontroller. Hovedmålet med studien er å vurdere bivirkningene av ”dose painting”, men også se på om behandlingen har en fordelaktig effekt på kreftsykdommen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Dale

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trond Bogsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Terje Andreas Osnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eirik Malinen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Karsten Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »