Cristin-prosjekt-ID: 541726
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541726
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mikrosirkulasjonssvikt ved kritisk sykdom. En ny ultralydmetode for å bedømme blodsirkulasjon i de små kar

prosjektleder

Daniel Bergum
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/908

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. august 2017 Slutt: 15. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mikrosirkulasjonssvikt ved kritisk sykdom. En ny ultralydmetode for å bedømme blodsirkulasjon i de små kar

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har til hensikt å undersøke om en ny ultralydmetode kan gi viktig informasjon om blodsirkulasjon ved kritisk sykdom og om denne metoden kan bli en robust enkel ikke-invasiv (måling gjennom hud) metode som kan fungere som test på alvorlighetsgrad ved blodforgiftningssjokk. Prosjektet er ikke eksperimentelt. Metoden vil bli testet på friske personer og på kritisk syke intensivpasienter på St. Olavs Hospital. Bakgrunn: Ved kritisk sykdom og sjokk stabiliseres og bedømmes pasientenes situasjon basert på grove undersøkelser av blodsirkulasjonen (blodtrykk, puls, oksygenering av blodet m.m.) Det er lite og usikker kunnskap om hvordan blodsirkulasjonen forholder seg i mindre blodårer, det vi kaller mikrosirkulasjonen, under kritisk sykdom. Det er i mikrosirkulasjonen og i endra mindre blodårer, hårnålsårene/kapillærene, at sirkulasjonsvikt i forbindelse med kritisk sykdom fører til skade på omkringliggende vev og dermed øker dødeligheten. Dette er fokus for studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniel Bergum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Idar Kirkeby-Garstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Halvor Johannes Breivik Langeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Guro Mæhlum Krüger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Pål Klepstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »