Cristin-prosjekt-ID: 541727
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541727
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Validering av radar teknologi for trådløs registrering av søvn

prosjektleder

Janne Grønli
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/907

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering av radar teknologi for trådløs registrering av søvn

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med undersøkelsen er å validere en ny invasiv metode for å måle søvn og våkenhet hos alle mennesker, uavhengig om de har en sykdom eller redusert evne til å samarbeide. Polysomnografi (PSG) er gullstandarden for undersøkelse av søvn, men krever at en rekke sensorer festes til pasienten. Aktigrafi er en enkel variant for undersøkelse av søvn, og bruker menge aktivitet til å estimere søvn og er funnet til å ha lav spesifisitet. Vi vil nå teste ut kontaktfri undersøkelse av søvn ved bruk av en bevegelses-sensor/radar, og sammenligne denne type måling opp mot PSG og aktigrafi. Radar teknologi vil ikke kunne måle søvnkvalitet slik som PSG, men den vil kunne gi nest best kvalitet på søvn som vil være viktig for mange personer som har behov for en mer invasiv søvnutredning slik som somatisk syke, små barn, ustabile/suicidale, demente.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janne Grønli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Morten Engstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bjørn Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ingar Hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Novelda AS

Hanne Siri Amdahl Heglum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Novelda AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »