Cristin-prosjekt-ID: 541730
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541730
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ipatasertib, for pasienter med ubehandlet, kastrasjonsresistent prostatakreft med spredning

prosjektleder

Daniel Heinrich
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1019

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 23. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ipatasertib, for pasienter med ubehandlet, kastrasjonsresistent prostatakreft med spredning

Populærvitenskapelig sammendrag

En studie for å undersøke ipatasertib gitt sammen med godkjent behandling med abiraterone og prednisolon sammenlignet med placebo, abiraterone og prednisolon til pasienter som har prostatakreft med spredning og som opplever forverring av sykdommen til tross for hormoblokkade. Abiraterone kan forsinke utvikling av sykdommen og forbedre overlevelse, men pasienter kan utvikle resistens mot behandlingen og oppleve sykdomsforverring. Studien vil undersøke om ipatasertib gitt sammen med abiraterone vil kunne bremse sykdomsutviklingen ytterligere. 850 pasienter skal inkluderes i studien og vil bli tilfeldig fordelt, halvparten i hver behandlingsgruppe. Sykdomsutviklingen evalueres gjennom CT/MR og skjelletscintegrafi. En uavhengig komité skal vurdere sikkerhetsinformasjon underveis i studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniel Heinrich

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Andreas Stensvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 2 av 2