Cristin-prosjekt-ID: 541731
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541731
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekter av karbohydratkvalitet- og mengde hos kvinner og menn med fedme

prosjektleder

Simon Dankel
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/621

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 22. mai 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av karbohydratkvalitet- og mengde hos kvinner og menn med fedme

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil gjennomføre en 2-års randomisert kontrollert studie av karbohydrater, både kvalitet og kvantitet, og endring i kroppsfett og kostvaner på lengre sikt ("CARBFUNC"), på inntil 250 kvinner og menn med fedme i Bergen og Oslo. De fordeles tilfeldig til ulike helsefremmende kosthold med moderat energi: 1) lavfett høykarbohydrat med primært melbasert og nøkkelhullmerket mat, 2) lavfett høykarbohydrat basert på minimalt bearbeidede karbohydrater (ikke-melbaserte helkornsprodukter), og 3) høyfett lavkarbohydrat hvor fett erstatter karbohydrater. Deltakerne vil gjennomføre 5-dagers kostregistreringer før studiestart og etter 2, 4, 6, 12 og 24 måneder. Ved disse tidspunktene svarer deltakerne på spørreskjema om kosthold, livskvalitet, motivasjon, tretthet, mage/tarmsymptomer, appetitt og fysisk aktivitet, det samles inn blod, urin og feces, og det måles kroppsvekt, fettmasse, fysisk aktivitet, indirekte kalorimetri, og sirkulerende insulin etter inntak av et sammensatt måltid.

Tittel

Effekter av karbohydratkvalitet- og mengde hos kvinner og menn med fedme

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil gjennomføre en 2-års randomisert kontrollert studie av karbohydrater, både kvalitet og kvantitet, og endring i kroppsfett og kostvaner på lengre sikt ("CARBFUNC"), på inntil 250 kvinner og menn med fedme i Bergen og Oslo. De fordeles tilfeldig til ulike helsefremmende kosthold med moderat energi: 1) lavfett høykarbohydrat med primært melbasert og nøkkelhullmerket mat, 2) lavfett høykarbohydrat basert på minimalt bearbeidede karbohydrater (ikke-melbaserte helkornsprodukter), og 3) høyfett lavkarbohydrat hvor fett erstatter karbohydrater. Deltakerne vil gjennomføre 5-dagers kostregistreringer før studiestart og etter 2, 4, 6, 12 og 24 måneder. Ved disse tidspunktene svarer deltakerne på spørreskjema om kosthold, livskvalitet, motivasjon, tretthet, mage/tarmsymptomer, appetitt og fysisk aktivitet, det samles inn blod, urin og feces, og det måles kroppsvekt, fettmasse, fysisk aktivitet, indirekte kalorimetri, og sirkulerende insulin etter inntak av et sammensatt måltid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Simon Dankel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Amanda Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Zoya Sabir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Trine Leikanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ingrid Revheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »