Cristin-prosjekt-ID: 541732
Registrert av: SPREK Sist endret: 28. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 541732
Registrert av: SPREK Sist endret: 28. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Nye ultralydmetoder for optimalisering av planlegging og overvåkning i forbindelse med avansert hjertemedisinsk behandling

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Biobank

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Nye ultralydmetoder for optimalisering av planlegging og overvåkning i forbindelse med avansert hjertemedisinsk behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiene legges opp som mulighetsstudier. Nye metoder valideres mot eksisterende gullstandard. Mål: A) Utvikle og teste en halv-automatisk ultralydbasert metode for enkel og rask klassifisering av alvorlighetsgraden av hjerteklaffelekkasjer. Det vil forenkle og forbedre dagens kompliserte diagnostikk. B) Videreutvikle og teste en ultralydbasert metode for vurdering av aortaroten før kateterbasert implantasjon av kunstig aortaklaff. Erstatte CT-undersøkelse (eksponering for stråling og røntgenkontrastmidler) som standard prosedyre. C) Utvikle og teste en ultralydbasert metode for automatisk «kontinuerlig» overvåkning av venstre hovedkammers funksjon under store operasjoner. Slikt system finnes ikke for klinisk bruk i dag, men vil gi verdifull overvåkning, spesielt i høyrisikosituasjoner. D) Utvikle og teste en metode for 3D-ultralyd av hjertekransarterienes struktur og blodstrøm. På sikt kan dette bidra til at en del pasienter slipper risikoen en invasiv kateterundersøkelse innebærer.

prosjektdeltakere