Cristin-prosjekt-ID: 541813
Registrert av: REK Sist endret: 21. mai 2019, 13:08

Cristin-prosjekt-ID: 541813
Registrert av: REK Sist endret: 21. mai 2019, 13:08
Prosjekt

Prednisolon ved tidlig psykose-studien

prosjektleder

Erik Johnsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/620

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prednisolon ved tidlig psykose-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen skal gi kunnskap om tilleggsbehandling med et betennelsesdempende legemiddel – Prednisolon – kan føre til større og raskere symptombedring på kort sikt hos mennesker i tidlig fase av en psykoselidelse, og bedre fungering på lengre sikt. Studien innebærer tablettbehandling med Prednisolon eller uvirksomt legemiddel (placebo) som en kur over 6 uker. Denne tablettbehandlingen skal være i tillegg antipsykotisk medisin som allerede deltakerne bruker. Halvparten får Prednisolon og halvparten placebo basert på loddtrekning. Tablettene vil se helt like ut og ingen skal vite hvem som har fått prednisolon eller placebo før studien er ferdig, det vil si at studien er dobbelt-blind.I tillegg skal forskningen skaffe ny kunnskap om sammenhenger mellom betennelsesreaksjoner, symptomer og sykdomsmekanismer ved psykose

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Solveig Merete Klæbo Reitan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning i psykisk helsevern (FIUPH) ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Felles stab ved St. Olavs Hospital HF

Roy Edgar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Arne Vaaler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Petros Drosos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »