Cristin-prosjekt-ID: 541816
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 19:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541816
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 19:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

Søvnproblemer, muskel- og skjelettplager og risiko for uføretrygd

prosjektleder

Paul Jarle Mork
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/920

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Søvnproblemer, muskel- og skjelettplager og risiko for uføretrygd

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studiet er å studere sammenhengen mellom søvnproblemer, muskelskjelettsmerter og risiko for uføretrygd. Vi vil også undersøke om livsstils, arbeids, helse, og sosioøkonomiske faktorer kan påvirke denne sammenhengen. Vi vil bruke data fra HUNT2 og HUNT3 koblet til FD Trygd ved Statistisk sentralbyrå, slik at vi proskpektivt kan studere disse sammenhengene. Vi gjør oppmerksom op at dataene allerede er koblet i et annet prosjekt (ledet av professor Steinar Krokstad), og som vi har bidratt til betaling for, og at dataene for det foreslåtte prosjektet derfor er klar til bruk. Studiet vil gi økt kunnskap om samspillet mellom søvnproblemer og muskelskjelettplager når det gjelder risiko for uføretrygd, samt at det kan avdekke modifiserbare faktorer som kan redusere den antatt økte risikoen som personer med søvproblemer og smerter har for å bli uførepensjonert, slik at man kanskje kan forebygge uførhet og øke arbeidsevnen selv om man er plaget med smerter og søvnproblemer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Paul Jarle Mork

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trond Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Knut Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tom Ivar Lund Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4