Cristin-prosjekt-ID: 541817
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541817
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

CANFOUR - En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoff hos pasienter med solide, ondartede svulster.

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1069

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CANFOUR - En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoff hos pasienter med solide, ondartede svulster.

Populærvitenskapelig sammendrag

CAN04 er utviklet som et nytt medikament og er et monoklonalt antistoff som binder seg til et protein, kalt IL-1RAP. IL-1RAP finnes ofte i et høyt antall på overflaten av kreftceller innenfor flere krefttyper. I denne studien vil det bli undersøkt hvor godt CAN04 tolereres som behandling av pasienter med solide svulster, som ikke kan fjernes kirurgisk og som ikke lenger responderer på standardbehandling. Hovedmålet med den første delen av studien er å undersøke sikkerhet og effekt av CAN04 for derigjennom å fastslå maksimaldosen som det er trygt å gi til pasienter. Denne dosen vil bli benyttet i studiens del II, hvor flere pasienter vil bli behandlet med CAN04. Undersøkelser vil bli gjort for å kunne beskrive hvordan medikamentet påvirker kroppen og hvor raskt det skilles ut. Videre vil medikamentets effekt på kreftsykdommen og endringer som gjenspeiler biologiske effekter av CAN04 bli undersøkt i blodet og i vevsprøver fra svulsten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elin Aamdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Svein Dueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marta Sølvi Nyakas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Paal Fr. Brunsvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5