Cristin-prosjekt-ID: 541822
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541822
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Amfetamin og helse i et åpent rusmiljø

prosjektleder

Ola Svantorp Tveiten
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1036

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Amfetamin og helse i et åpent rusmiljø

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å utforske helseproblemene amfetaminbrukere opplever og hvilke mestringsstrategier de benytter for å ivareta egen helse. Bruk av amfetamin kan føre til avhengighet og flere former for helsesvikt. Denne problematikken virker lite belyst på tross av at bruk av amfetamin er en stor utfordring for rusfeltet. Stoffet er tilgjengelig gjennom åpne rusmiljøer i de største norske byene. De åpne rusmiljøene representerer lett tilgang på stoffet for etablerte og potensielle brukere. Prosjektet vil fokusere på bruken av amfetamin og hvilke strategier og tiltak brukere gjør for å ivareta egen helse. Hensikten er å skape kunnskap om hvilke utfordringer brukerne av stoffet opplever og hvilke muligheter de har til å ivareta egen helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ola Svantorp Tveiten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2