Cristin-prosjekt-ID: 541831
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541831
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nyresvikt hos pasienter med rusmisbruk

prosjektleder

Helga Gudmundsdottir
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1049

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 1. juni 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nyresvikt hos pasienter med rusmisbruk

Populærvitenskapelig sammendrag

Amyloidose som årsak til dialysekrevende nyresvikt er sjelden forekommende men forekomsten har økt de siste årene og utgjør nå om lag 20% av vår dialsyepopulasjon. Denne pasientgruppen er "ny" i nyremedisinsk perspektiv, en utfordrende gruppe med høy morbiditet og mortalitet og uten mulighet for transplantasjon. Andre nyreavdelinger i Norge og Norden synes ikke å oppleve slik økning i antallpasienter med denne diagnosen. Vi ønsker å undersøke/kartlegge pasientenes rus-historie for evt å kunne foreslå forebyggende tiltak. Se på hvor lang tid det går det fra diagnosen nyresvikt er stilt til de må starte dialyse. Se på mortalitet og varighet i dialyse, dødsårsak hvis mulig (det kan vi få informasjon om i vårt journalsystem). Kartlegge sykehusinnleggelser og årsak til disse.Vurdere kvalitet av behandlingen. Flere av de pasientene er nyrebiopsert, det ønsker vi å inkludere i våre undersøkelser. Målet er bedre tilbud til denne gruppen pasienter med fokus på forebygging av nyresvikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Gudmundsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Camilla Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingrid Os

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3