Cristin-prosjekt-ID: 541841
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2020, 13:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541841
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2020, 13:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ultralydmarkører for myokardfibrose og prognose

prosjektleder

Svend Aakhus
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1068

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ultralydmarkører for myokardfibrose og prognose

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker med denne studien å utforske nye ultralydbaserte teknikker for å forbedre den kliniske beslutningsprosessen for pasienter med aortastenose. Aortastenose medfører øket mengde fibrøst bindevev i hjertemuskulatur, og dette er med på å avgjøre pasientens leveutsikter. Fibrose kan bestemmes med MR teknikker som er kostbare og lite tilgjengelige. Målet er å utvikle gode ultralydbaserte parametre for å bedømme mengden av fibrose i hjertet, spesielt venstre ventrikkel, og se hvor godt disse teknikkene forutsier pasientenes forløp og risiko over tid. MRI undersøkelser og hjertevevsprøver vil tjene som gullstandard for kalibrering av ultralydparametrene. En forventer at nye noninvasive ekkokardiografiske mål på venstre ventrikkelfunksjon vil gi ny innsikt i samspillet mellom aortastenose og venstre ventrikkel funksjon, og bidra til å bedre evalueringen av pasienter med aortastenose.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svend Aakhus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1