Cristin-prosjekt-ID: 541843
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541843
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986205 gitt sammen med både nivolumab og ipilimumab hos pasienter med langtkommen kreft

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1070

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 2. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986205 gitt sammen med både nivolumab og ipilimumab hos pasienter med langtkommen kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å undersøke effekt og toleranse av BMS-986205, et immunmodulerende medikament, i kombinasjon med legemidlene nivolumab (nivo) og ipilimumab (ipi), ved behandling av pasienter med avansert eller metastatisk føflekk-, lunge- eller blærekreft. Alle pasienter i studien vil få 100 mg BMS-986205 daglig, i tillegg til et nivo/ipi-regime, basert på erfaring fra tidligere studier. Behandlingsperioden er 48 uker, men kan forlenges til 96 uker og planlagt oppfølging i om lag to år etter første dose. Sikkerhet vil bli målt som forekomst av bivirkninger, endring i vitale tegn, EKG og blodprøver. Effekt vil bli målt ved radiologiske undersøkelser. Det vil bli tatt blodprøver til biomarkører og immunogenisitet under behandlingen. Det er forventet at studien vil vise at kombinasjonsbehandlingen har en gunstig sikkerhetsprofil og en positiv risiko-/nytteverdi som vil være egnet for videre utprøvning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1