Cristin-prosjekt-ID: 541847
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2020, 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 541847
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2020, 10:16
Prosjekt

Utvikling av et terapeutisk sykehusbygg

prosjektleder

Håvard Kallestad
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/916

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 30. april 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av et terapeutisk sykehusbygg

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er basert på ny forskning om hvordan lys med spesifikke frekvenser (blått lys) kan ha en negativ innvirkning på søvn og døgnrytme. En lysteknologi har blitt installert i den nye psykiatriske akuttpost på St. Olavs Hospital, Østmarka, der halve avdelingen kan bli blokkert for blått lys på kvelden og natten. I dette pilot-prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan det oppleves å være i dette bygget og om det påvirker fysiologiske og psykologiske prosesser, samt om en ny type kontaktfri registrering av søvn er pålitelig Ti friske personer vil bli inkludert i en studie der de bor 4 dager med blokkert blått lys på kveld/natt og 4 dager med normal lyssetting i et randomisert cross-over design. Hovedformål er å undersøke om det er forskjeller mellom de to betingelsene på: Døgnrytme og opplevelsen av bygget. Studien vil gi ny informasjon om det er mulig å lage sykehus som legger til rette for god søvn og faktorer som påvirker dette samt pålitelig registrering av søvn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Felles stab ved St. Olavs Hospital HF

Gunnar Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trond Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Morten Engstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Knut Langsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5