Cristin-prosjekt-ID: 541849
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541849
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

APPROACH

prosjektleder

Ida Kristin Haugen
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1051

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

APPROACH

Populærvitenskapelig sammendrag

APPROACH er en europeisk multisenter-studie med støtte fra "Innovative Medicine Initiative".Totalt fem europeiske sentre deltar i datainnsamlingen inkludert Diakonhjemmet Sykehus. Målet med studien er å identifisere ulike subgrupper ved kneartrose, beskrive sykdomsprogresjonen ved kneartrose ved hjelp av moderne kliniske markører, bildediagnostikk og biokjemiske biomarkører, og studere risikofaktorer for sykdomsprogresjon. Dette er viktig informasjon for å identifisere ulike subgrupper som kan respondere på forskjellig type terapi og vil gi økt kunnskap om utfallsmål som kan identifsere en mulig behandlingseffekt. Studien vil inkludere 300 pasienter, hvorav 30 vil følges på Diakonhjemmet sykehus. Pasientene vil følges over 2 år (screening, måned 00, måned 06, måned 12 og måned 24). Pasientene vil behandles som tidligere i henhold til vanlig praksis, og studien inneholder ingen aktiv intervensjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ida Kristin Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus
Aktiv cristin-person

Bård Natvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Engebretsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tore K. Kvien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »