Cristin-prosjekt-ID: 541925
Registrert av: REK Sist endret: 30. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541925
Registrert av: REK Sist endret: 30. juni 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medikamentfritt behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser

prosjektleder

Anne Høye
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1708

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentfritt behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er politisk besluttet at det skal opprettes medikamentfritt behandlingstilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser i Helse Nord. Det finnes ikke forskning på tilsvarende behandling, prosjektet vil derfor være hovedsakelig deskriptivt og kvalitativt. Hovedmålsettingen for prosjektet er tredelt: Vi ønsker å utforske hvem som faktisk får medikamentfritt behandlingstilbud i Helse Nord og hva som kjennetegner disse (symptom- og funksjonsnivå, tidligere kontakt med helsetjenesten, tidligere bruk av tvang, bruk av medikamenter) sammenlignet med pasienter som henvises til slik behandling, men får avslag. Vi ønsker også å undersøke helsetjenesteforbruk, medikamentbruk, kontakt med helsetjenesten og symptom- og funksjonsnivå ved å gjenta målinger underveis i forløpet. Videre vektlegges pasientens opplevelser av tilbudet, dette undersøkes ved Bruker-spør-Bruker som kvalitativ metode. Her er brukere aktive medforskere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Høye

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1