Cristin-prosjekt-ID: 541934
Registrert av: REK Sist endret: 30. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541934
Registrert av: REK Sist endret: 30. juni 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En randomisert studie som undersøker overlevelsen etter levertransplantasjon sammenliknet med cellegiftsbehandling hos pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft.

prosjektleder

Svein Dueland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1657

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. desember 2016 Slutt: 4. januar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert studie som undersøker overlevelsen etter levertransplantasjon sammenliknet med cellegiftsbehandling hos pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft.

Populærvitenskapelig sammendrag

I denne randomiserte studien vi vil undersøke nytten av levertransplantasjon hos pasienter som har spredning til leveren fra tykk-eller endetarmskreft. Pasientene har progresjon eller intolerasne for tidligere cellegiftsbehandling og det er planlagt annen cellegiftsbehandling. Disse pasientene har en gjennomsnittlig forventet levetid på 12 mnd. Vi har i tidligere studier vist at pasienter som får levertransplantasjon har betydelig økt overlevelse. Nasjonalt og internasjonalt er det mangel på organer for levertransplantasjon slik at alle som kunne hatt nytte av en slik behandling i dag ikke kan tilbys behandlingen. I denne studien vil bruke organer som i dag av ulike grunner ikke brukes. Det kan være organer fra pasienter som har hatt hepatitt eller kreftsykdom eller pasienter som dør av hjertesykdom (hjertestans). Vi forventer at disse donor organene vil fungere bra hos de aktuelle kreftpasientene, men det er en teoretisk mulighet for overføring av hepatitt eller annen kreftsykdom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Dueland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1