Cristin-prosjekt-ID: 541946
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 541946
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

ARRAY-818-302

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

ARRAY-818-302

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal evaluere behandlingseffekt av encorafenib + cetuximab med eller uten binimetinib vs. utprøvers valg av irinotecan/cetuximab eller FOLFIRI/cetuximab som kontroll hos pasienter med metastaserende BRAF-mutert kolorektalkreft. Det må foreligge sykdomsutvikling etter minst ett kjemoterapiregime. BRAF-mutasjon er forbundet med dårlig prognose og dårlig kjemoterapirespons. En fase I/II studie har vist terapieffekt ved å kombinere en encorafenib (BRAF-hemmer) med cetuximab. I denne studien vil man også legge til en MEK-hemmer (MEK er et signalprotein som aktiveres av BRAF). En sikkerhetsinnkjøring vil bli utført på dette kombinasjonsregimet på et begrenset antall steder, og hvor sikkerhet og toleranse av encorafenib (BRAF-hemmer) + binimetinib (MEK-hemmer) + cetuximab (triplettarm) vil bli vurdert før fase 3-delen av studien starter. Hovedmålet med studien er å sammenligne aktiviteten til triplettarm vs. kontrollarm målt ved total levetid fra behandlingsstart i studien (OS).

prosjektdeltakere