Cristin-prosjekt-ID: 541946
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541946
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

ARRAY-818-302

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1730

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. desember 2016 Slutt: 28. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ARRAY-818-302

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal evaluere behandlingseffekt av encorafenib + cetuximab med eller uten binimetinib vs. utprøvers valg av irinotecan/cetuximab eller FOLFIRI/cetuximab som kontroll hos pasienter med metastaserende BRAF-mutert kolorektalkreft. Det må foreligge sykdomsutvikling etter minst ett kjemoterapiregime. BRAF-mutasjon er forbundet med dårlig prognose og dårlig kjemoterapirespons. En fase I/II studie har vist terapieffekt ved å kombinere en encorafenib (BRAF-hemmer) med cetuximab. I denne studien vil man også legge til en MEK-hemmer (MEK er et signalprotein som aktiveres av BRAF). En sikkerhetsinnkjøring vil bli utført på dette kombinasjonsregimet på et begrenset antall steder, og hvor sikkerhet og toleranse av encorafenib (BRAF-hemmer) + binimetinib (MEK-hemmer) + cetuximab (triplettarm) vil bli vurdert før fase 3-delen av studien starter. Hovedmålet med studien er å sammenligne aktiviteten til triplettarm vs. kontrollarm målt ved total levetid fra behandlingsstart i studien (OS).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1