Cristin-prosjekt-ID: 541955
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 541955
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. juni 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

PROMO; En fase II studie med pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med osteosarkom som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi

prosjektleder

Kjetil Boye
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1692

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PROMO; En fase II studie med pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med osteosarkom som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Osteosarkom er en sjelden sykdom, med en årlig forekomst i Norge på 10-20 pasienter. Den rammer hovedsakelig barn og unge voksne. Med nåværende behandlingsregimer for osteosarkom oppnår 20-40% av pasienter med klinisk påvisbar metastatisk sykdom ved diagnosetidspunktet langsiktig overlevelse. Andrelinjebehandlingsalternativene er dårlige og generelt er pasienter med inoperabel kirurgisk sykdom uhelbredelige. Det er derfor et betydelig behov for effektiv systemisk behandling til disse pasientene. Tidligere studier har vist at immunologiske behandlingsmetoder kan ha en effekt på osteosarkom. I denne studien ønsker vi derfor å tilby pasienter med inoperabel kirurgisk sykdom immunterapi (pembrolizumab) for å se om dette kan ha en effekt på klinisk respons og totaloverlevelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Boye

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1