Cristin-prosjekt-ID: 541971
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 541971
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Behandling av pasienter med TP53 mutert tykktarmskreft med dose-fortettet cyclofosfamid

prosjektleder

Per Eystein Lønning
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1637

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. mars 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av pasienter med TP53 mutert tykktarmskreft med dose-fortettet cyclofosfamid

Populærvitenskapelig sammendrag

TP53 (ofte kalt «vaktmestergenet») er mutert i nesten halvparten av alle krefttilfeller. Basert på gode erfaringer med å behandle 2 pasienter med brystkreft og kimcellemutasjoner i TP53 genet (sklt «Li-Fraumeni syndrom), indirekte evidens fra litteraturen, samt et teoretisk rasjonale, har vi startet en protokoll for å behandle pasienter med lokalavanserte eller metastatisk brystkreft med TP53 mutasjoner som har feilet på ordinær kjemoterapi med dette regime. På bakgrunn av at TP53 mutasjoner og er svært hyppige ved tykktarmskreft, samt at pasienter med denne diagnosen har begrenset effekt av ordinær cellegift, har vi utarbeidet en behandlingsprotokoll parallelt til protokollen for brystkreft (2016/816/REK vest). I aktuelle studie ønsker vi å screene pasienter med metastatisk tykktarmskreft som har gjennomgått og blitt resistente til vanlig kjemoterapi for TP53 mutasjoner og tilby dose-dense cyclofosfamid til pasienter med mutasjoner i svulstene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Eystein Lønning

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1