Cristin-prosjekt-ID: 541986
Registrert av: REK Sist endret: 6. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 541986
Registrert av: REK Sist endret: 6. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

«Tocilizumab (RoActemra) og Tranexamic acid (Cyklokapron) brukt som supplementer til operasjon av kronisk subdural hematom».

prosjektleder

Lian Ji Jin
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1512

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 1. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«Tocilizumab (RoActemra) og Tranexamic acid (Cyklokapron) brukt som supplementer til operasjon av kronisk subdural hematom».

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen skal gi ny kunnskap om kirurgiske og medisinske modaliteter for behandling av pasienter med kronisk subdural hematom. Forskningsdesign: 1. En gruppe av voksne pasienter med diagnostisert kronisk subdural hematom skal opereres med bur-hole craniostomi (litten trepansajon av skalle), irrigasjon av hematomets kavitet med thrombin løsning og kontinuerlig drenasje for 1-3 dager etter operasjon. Denne gruppen kalles SS-TH-TG. 2. Andre gruppen av pasienter med kronisk subdural hematom skal få same type av kirurgisk behandling og i tillegg en post-operativ behandling med RoActemra for å forsøke minska lokal inflammasjons respons/prosess i hematomets membraner og redusere mulighet for utvikling av postoperativ residiv. Denne gruppen kalles SS-TH-RoA-TG.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lian Ji Jin

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1