Cristin-prosjekt-ID: 542100
Registrert av: REK Sist endret: 13. januar 2022, 13:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542100
Registrert av: REK Sist endret: 13. januar 2022, 13:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

prosjektleder

Ruby Del Risco Kollerud
ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

forskningsansvarlige enheter

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1305

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Kreft hos barn som kreft hos voksne kan være resultatet av en kombinasjon av genetiske, miljømessige og atferdsmessige årsaker. Vår hoved hypotese er at miljømessige og sosioøkonomiske faktorer spiller en viktigere rolle i kreftrisikoen hos eldre barn enn hos yngre barn. Vi vil sammenligne familiær aggregering av kreft i Norge med familiær aggregering av kreft hos etterkommere fra nordmenn som bor i Utah. Norge har en av den høyeste forekomsten av kreft i verden, mens Utah har de laveste i USA. Gode populasjon registre i Norge og i Utah gir den mulighet til å studere kreft hos barn som har voks opp i to ulike miljøer og det gir også mulighet til å studere sammenheng av flere risiko faktorer i risikoen for kreft hos barn. Vi vil også undersøke fire aspekter av omsorg for overlevende av kreft: konsultasjons hos allmennlege og sykehusinnleggelser, bruk av legemidler og familiefaktorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ruby Del Risco Kollerud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst
1 - 1 av 1