Cristin-prosjekt-ID: 542131
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542131
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Svimmelhet og nakkesmerter

prosjektleder

Stein Helge Glad Nordahl
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/783

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svimmelhet og nakkesmerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Svimmelhet og nakkesmerter er to vanlige plager i den norske befolkningen. På Balanselaboratoriet, Haukeland Universitetssjukehus (HUS), ser man at mange med primært svimmelhet også lider av nakkesmerter. Samtidig er det observert at mange pasienter med primært nakkesmerter ved Nakke- og ryggpoliklinikken,HUS, også er plaget med svimmelhet. Nakken har et høyt utviklet proprioseptiv system som er involvert i koordinasjonen av både øye, hodet, holdning og spatial kontroll. Det har dermed blitt argumentert for at ustøhet eller svimmelhet også kan skyldes proprioseptive mekanismer i nakken, men dette er et svært omstridt tema. Hensikt med prosjektet er å kartlegge omfanget og karakteristikker hos pasienter med både nakkesmerter og svimmelhet. Det forventes at prosjektet vil kunne gi økt kunnskap rundt et omstridt, men relevant tema som ofte sees i klinikken, både hos de med primære svimmelhets plager og de med primært nakkeplager.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Helge Glad Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Frederik Kragerud Goplen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Jan Sture Skouen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tove Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Stein Helge Glad Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »