Cristin-prosjekt-ID: 542163
Registrert av: REK Sist endret: 20. februar 2019 09:03

Cristin-prosjekt-ID: 542163
Registrert av: REK Sist endret: 20. februar 2019 09:03
Prosjekt

Sirkulerende mikro RNA som biomarkører for barneastma

prosjektleder

Siri Mjaaland
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2466

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sirkulerende mikro RNA som biomarkører for barneastma

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålene forstudien er å 1)utvikle biomarkører for prognose og diagnose av astma i førskolebarn og 2) analysere utvikling av cellulær immunhukommelse i barn etter prenatal eksponering for pandemisk influensavirus. Mesteparten av vår forståelse for utviklingen av immunologisk hukommelse kommer fra studier fra unge- eller middelaldrende voksne, mens dannelsen av hukommelse starter i løpet av de første to tiår av livet og har avgjørende betydning for enkeltindividet. Det finns per i dag ingen rapporterte serum/plasma biomarkører for astma. Vi ønsker å kartlegge sirkulerende miRNA potensiale som en slik biomarkør. Vår forskning søker å kartlegge i hvilken grad maternell eksponering for pandemisk influensa leder til økt risiko for utvikling barneastma.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2