Cristin-prosjekt-ID: 542168
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 542168
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Rituximab med eller uten tillegg av Ibrutinib for pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom, utbredt sykdom

prosjektleder

Bjørn Østenstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2485

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 31. desember 2039

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rituximab med eller uten tillegg av Ibrutinib for pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom, utbredt sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Follikulært lymfom er en type langsomtvoksende kreft, som regnes som uhelbredelig. Behandling kan imidlertid bremse utviklingen og gjennomsnittlig lever pasienten i 15 år eller mer etter diagnose. Det er vanlig at de får 5-6 forskjellige behandlinger, ofte med cellegift. Hva som er beste behandling er ikke avklart. Nordisk lymfom-gruppe har i 15 år arbeidet med å vise at man kan oppnå god effekt av immunterapi alene i form av Rituximab. På denne måten kan man spare pasienten for alvorlige bivirkninger av cellegift og dermed sikre bedre livskvalitet uten at det reduserer leveutsiktene. Det er imidlertid ikke alle som har denne effekten og vi vil prøve å forbedre responsratene. Ibrutinib er et nytt medikament, som liksom rituximab virker spesifikt på B-lymfocyttene. Ibrutinib har vist god effekt på andre typer lymfekreft alene og i kombinasjon med rituximab. For å avklare om dette er effektivt også ved follikulært lymfom vil vi gjøre en randomisert, dobbelt-blind fase II studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Østenstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1