Cristin-prosjekt-ID: 542176
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542176
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Effekten av individualisert infliximab behandling basert på terapeutisk legemiddelmonitorering - En randomisert kontrollert multisenterstudie

prosjektleder

Silje Watterdal Syversen
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1231

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 1. oktober 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av individualisert infliximab behandling basert på terapeutisk legemiddelmonitorering - En randomisert kontrollert multisenterstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Infliximab (INX) og lignende legemidler har revolusjonert behandlingen av en rekke immunologiske sykdommer, men over halvparten av pasienten opplever enten mangel på effekt eller tap av effekt over tid. Viktige årsaker til dette er den store individuelle variasjonen i legemiddelkonsentrasjon og at noen pasienter utvikler antistoffer mot INX. Hensikten med NOR-DRUM er å undersøke effekten av å skreddersy behandlingen basert på målinger av serumkonsentrasjon og eventuell tilstedeværelse av antistoffer, terapeutisk legemiddel monitorering. Vi vil også undersøke om en slik behandlingsstrategi gir lavere samfunnskostnader og færre bivirkninger. NOR-DRUM er en randomisert, kontrollert, nasjonal multisenterstudie hvor pasienter som behandles med INX randomiseres til enten en behandlingsstrategi basert på terapeutisk legemiddel monitorering eller dosering i henhold til standard klinisk praksis. NOR-DRUM vil forhåpentligvis bidra til en optimalisering av behandlingen hos pasienter på INX.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Silje Watterdal Syversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Joseph Andrew Sexton

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 2 av 2