Cristin-prosjekt-ID: 542182
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542182
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Angiografisk embolisering ved alvorlig miltskade

prosjektleder

Aslaug Christine Gaarder
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1432

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Angiografisk embolisering ved alvorlig miltskade

Populærvitenskapelig sammendrag

Ikke-operativ behandling er i dag akseptert som standard behandling for hemodynamisk stabile pasienter med stump miltskade. Ikke-operativ behandling av alvorlig miltskade er assosiert med blødning. Miltarterieembolisering (terapeutisk tetting av kar) (SAE) er blitt en del av behandlingen og det er publisert økende suksessrater for høyrisiko pasienter ved bruk av SAE. I denne prospektive randomiserte internasjonale multisenterstudien vil vi sammenlikne forebyggende SAE med observasjon alene ved NOM av hemodynamisk stabile pasienter med BSI grad 4 og 5. Studien inkluderer 170 hemodynamisk stabile voksne pasienter diagnostisert med BSI grad 4 og 5. Målet er å kunne presentere en endelig konklusjon på pågående diskusjoner internasjonalt om forebyggende embolisering hos disse pasientene øker andelen vellykkede ikke-operativt behandlede pasienter. Resultatet vil kunne endre retningslinjene for behandlingen av denne pasientgruppen internasjonalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aslaug Christine Gaarder

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1