Cristin-prosjekt-ID: 542200
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542200
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

MST som tidlig behandling etter hoftebruddsoperasjon: Effekt på muskelstyrke, muskeleffektivitet ved gange, beinhelse og daglig funksjon

prosjektleder

Eivind Wang
ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

forskningsansvarlige enheter

  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1433

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 31. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MST som tidlig behandling etter hoftebruddsoperasjon: Effekt på muskelstyrke, muskeleffektivitet ved gange, beinhelse og daglig funksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Hoftebrudd har høy forekomst i Norge og er en meget alvorlig bruddskade som medøfrer stor helsebelastning. Den største helserisikoen i forløpet etter et slikt brudd er inaktivitet, som forårsaker en negativ spiral med stadig svakere muskler og benbygning. Vi ønsker å utføre en randomisert kontrollert studie for å se om målrettet og spesifikk styrketrening kan stoppe den negative spiralen. Treningsintervensjonen vil bli igangsatt tidlig etter utskrivelse fra sykehus og vare i 8 uker. Den vil bestå av trening av de store muskelgruppene i underekstremitetene, med høy intensitet. Treningen vil foregå som en integrert del av rehabiliteringsforløpet. Deltakerne vil måles på b.l.a. styrke, beintetthet, gangfunksjon, balanse og mental helse. Resultatet vil vurderes opp mot kontrollgruppen som mottar dagens behandling. Vi ønsker også å undersøke langtidseffektene etter 12 mnd., spesielt med tanke på pasientenes selvstendighet og risiko for nye brudd.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eivind Wang

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 1 av 1