Cristin-prosjekt-ID: 542201
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542201
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

VICTORIA: Studie på vericiguat hos pasienter med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon

prosjektleder

Dan Atar
ved Helse Nord-Trøndelag HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord-Trøndelag HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF
 • MSD (Norge) AS
 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1523

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. oktober 2016 Slutt: 1. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VICTORIA: Studie på vericiguat hos pasienter med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

På bakgrunn av positive resultater i fase II, ønsker man nå å undersøke sikkerhet og effekt av vericiguat hos pasienter med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon. Pasientene vil ved tilfeldig utvalg (1:1) få behandling med vericiguat eller placebo. Studien er blindet, det vil si at hverken pasient og studiepersonell vet hvilken behandling pasienten får. Studien er del av en internasjonal multisenter-studie og skal inkludere 4872 pasienter på verdensbasis. Hensikten med studien er å undersøke sikkerheten av vericiguat og effekten av vericiguat sammenlignet med placebo. Det er estimert at studien varer til mai 2020.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Nord-Trøndelag HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1