Cristin-prosjekt-ID: 542210
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 542210
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021 15:42
Prosjekt

MoBa tannstudien

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1401

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MoBa tannstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

MoBa tooth study

This study will use the child's baby teeth collected in the Norwegian Mother, Father and Child Study (MoBa) to investigate the connection between environmental exposure and the development of disease in children.

Abstract:

There is an increase in the incidence of several pediatric disorders, including type 1 diabetes, coeliac disease, obesity, cryptorchidism and early puberty. The increase in the incidence of these diseases suggests that new environmental exposures, rather than genetic factors, may play an important role. This study will use the child's baby teeth collected in the Norwegian Mother, Father and Child Study (MoBa) to investigate the connection between environmental exposure and the development of disease in children. Children's milk teeth are formed at the fetal stage and are fully developed during the first years of life. The substances built into the tooth tissue during tooth formation mostly remain there. This is a new method for mapping the significance of environmental exposure on the child's development. Knowledge from this study can contribute to future preventive measures.

Tittel

MoBa tannstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er økning i forekomsten av en rekke pediatriske lidelser, inkludert type 1 diabetes, cøliaki, fedme, kryptorkisme og tidlig pubertet. Økningen i forekomsten av disse sykdommene antyder at nye miljømessige eksponeringer, snarere enn genetiske faktorer, kan spille en viktig rolle. Denne studien vil bruke barnets melketenner samlet inn i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) til å undersøke sammenhengen mellom miljøeksponering og utvikling av sykdom hos barna. Barns melketenner dannes på fosterstadiet og blir ferdig utviklet i løpet av de første leveårene. Stoffene som blir bygget inn i tannvevet under tanndannelsen blir stort sett værende der. Dette er en ny metode for å kartlegge hvilken betydning miljøeksponering har på barnets utvikling. Kunnskap fra dene studien kan bidra til fremtidige forebyggende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2