Cristin-prosjekt-ID: 542210
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542210
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

MoBa tannstudien

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1401

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MoBa tannstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er økning i forekomsten av en rekke pediatriske lidelser, inkludert type 1 diabetes, cøliaki, fedme, kryptorkisme og tidlig pubertet. Økningen i forekomsten av disse sykdommene antyder at nye miljømessige eksponeringer, snarere enn genetiske faktorer, kan spille en viktig rolle. Denne studien vil bruke barnets melketenner samlet inn i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) til å undersøke sammenhengen mellom miljøeksponering og utvikling av sykdom hos barna. Barns melketenner dannes på fosterstadiet og blir ferdig utviklet i løpet av de første leveårene. Stoffene som blir bygget inn i tannvevet under tanndannelsen blir stort sett værende der. Dette er en ny metode for å kartlegge hvilken betydning miljøeksponering har på barnets utvikling. Kunnskap fra dene studien kan bidra til fremtidige forebyggende tiltak.

Tittel

MoBa tannstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er økning i forekomsten av en rekke pediatriske lidelser, inkludert type 1 diabetes, cøliaki, fedme, kryptorkisme og tidlig pubertet. Økningen i forekomsten av disse sykdommene antyder at nye miljømessige eksponeringer, snarere enn genetiske faktorer, kan spille en viktig rolle. Denne studien vil bruke barnets melketenner samlet inn i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) til å undersøke sammenhengen mellom miljøeksponering og utvikling av sykdom hos barna. Barns melketenner dannes på fosterstadiet og blir ferdig utviklet i løpet av de første leveårene. Stoffene som blir bygget inn i tannvevet under tanndannelsen blir stort sett værende der. Dette er en ny metode for å kartlegge hvilken betydning miljøeksponering har på barnets utvikling. Kunnskap fra dene studien kan bidra til fremtidige forebyggende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1