Cristin-prosjekt-ID: 542215
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542215
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Levekårskartlegging i Fjell, Øygarden, Sund og Askøy kommuner

prosjektleder

Tormod Bøe
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1397

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag

Emneord

Sosioøkonomiske ulikheter • Psykisk helse / mental helse • Barn og unges levekår • Barn og unge

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
5558864792
Sted
Tormod Bøe

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 1. januar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Levekårskartlegging i Fjell, Øygarden, Sund og Askøy kommuner

Populærvitenskapelig sammendrag

Internasjonale og norske studier har dokumentert negative sammenhenger mellom levekår og barns utvikling og helse, og andre områder av barns liv, som deres sosiale relasjoner, trivsel på skolen, optimisme rundt egen fremtid, deltagelse i fritidsaktiviteter, og kosthold og mosjon. I Levekårsundersøkelsen i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden vil vi i samarbeid med kommunene kartlegge familier og skolebarns levekår, og se disse levekårene i sammenheng med barnas helse, kosthold, skolefungering, og deltagelse i ulike arenaer i samfunnet. Studien vil ta utgangspunkt i en elektronisk spørreskjemaundersøkelse som vil distribueres til foresatte og barn i 5.-10. klasse i de deltagende kommunene. Det er viktig med detaljert kunnskap om barns levekår på kommunalt nivå, ettersom dette kan gi retning og bidrag til kommunale initiativ for å bedre barns levekår, og være et viktig hjelpemiddel i planlegging og evaluering av innsatser i regi av kommunen. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Hilde Sakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sondre Aasen Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

1 - 1 av 1