Cristin-prosjekt-ID: 542225
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542225
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

OUT-ACS studien: Validering av tidlig troponinmåling for avklaring av NSTEMI ved Legevakten i Oslo

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1241

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2016 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

OUT-ACS studien: Validering av tidlig troponinmåling for avklaring av NSTEMI ved Legevakten i Oslo

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange pasienter oppsøker Allmennlegevakten i Oslo med brystsmerter. Der klinikken er uklar uten sterk mistanke om akutt hjerteinfarkt, kan pasientene overføres til Observasjonsposten ved legevakten for to sett med blodprøver (troponiner) for å utelukke akutt hjerteinfarkt (NSTEMI). Målet er å utarbeide en studie med ønsket mål om å effektivisere og forenkle dagens rutine ved Observasjonsposten for bruk av troponiner. Hovedhypotese er at man kan utelukke/styrke mistanken om et akutt hjerteinfarkt (NSTEMI) ved hjelp av to blodprøver (troponiner), tatt med kun en times mellomrom. Dette er basert på ny validert 1-times algoritme for bruk og tolkning av Troponin-T. Samtidig har vi en tilleggshypotese at dersom første blodprøve er negativ, er dette alene tilstrekkelig for å utelukke akutt hjerteinfarkt. Dette vil i såfall gi raskere behandling av hjerteinfarkt (NSTEMI), kortere tid med bekymring hos pasientene samt sikre kostnadseffektiv drift og bedre kapasitet ved Observasjonsposten.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1