Cristin-prosjekt-ID: 542231
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542231
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

HPG/HPT dysfunksjon og kognitiv svikt hos epilepsipasienter

prosjektleder

Ira Haraldsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2470

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HPG/HPT dysfunksjon og kognitiv svikt hos epilepsipasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Utvikling av demens er en betydelig utfordring for samfunnet. Alzheimer sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. WHO anslår at mer enn 30 millioner mennesker lider av AD globalt. En utfordring i diagnostisering er mangelen på tidlige diagnostiske markører. Prosjektet baseres på nylig oppdagete forstyrrelser i kjønnshormon aksen (HPG) ved AD og lignende HPG akse forstyrrelser hos personer med epilepsi. Det er dokumentert høyere forekomst av AD blant epilepsipasienter. Uttrykk og funksjon av hippocampale GnRH-reseptorer endres ved AD og antakelig også ved epilepsi. Ved å vurdere dysfunksjon i HPG-aksen og avleiringer i hjernen hos personer med økt risiko for utvikling av AD, som personer med medial temporallappsepilepsi (MTLE), ønsker vi å identifisere biomarkører som kan predikere utvikling av kognitiv funksjonssvikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ira Haraldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1