Cristin-prosjekt-ID: 542234
Registrert av: REK Sist endret: 20. mars 2019 07:15

Cristin-prosjekt-ID: 542234
Registrert av: REK Sist endret: 20. mars 2019 07:15
Prosjekt

Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn

prosjektleder

Siri Mjaaland
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2467

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Pandemisk influensainfeksjon i løpet av svangerskap kan gi skadelige sideeffekter som føtale hjerneskader. Influensa vaksine har generelt vært betraktet som trygg, men rapporter om narkolepsi i forbindelse med pandemisk influensavaksinasjon har skapt bekymring.

NorFlu-kohorten ble etablert ila 2009 influensapandemien for å kunne undersøke assosiasjon mellom maternal influensainfeksjon, vaksinasjon og perinatale utfall i avkommet. Preliminære resultater ved analyser av 6 måneders spørreskjemadata indikerer at 5 % av barna faller dårligere ut i forhold til temperament og kognitiv utvikling ved eksponering av infeksjon og/eller vaksinasjon i første del av første trimester.

Vi ønsker å undersøke de underliggende biologiske mekanismene bak dette ved 1) avansert immunprofilering for å teste for immun dysregulering, 2) screene for tilstedeværelse av autoantistoffer 3) kartlegge adaptive immunresponser etter 4 år, 4) etablere miRNA profilersom biomarkører for infeksjon og vaksinasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2