Cristin-prosjekt-ID: 542243
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542243
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tocilizumab ved hjerteinfarkt

prosjektleder

Lars Gullestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1223

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tocilizumab ved hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjerteinfarkt er forbundet med betydelig dødelighet og sykelighet tross store fremskritt i behandlingen. Nyere forskning har vist at betennelse bidrar til åreforkalkning og skader hjertets muskulatur. Nylig publisert studie viser at blokkering av Interleukin-6 (IL-6) reseptor reduserer betennelseseffekter etter hjerteinfarkt og gir redusert hjertemuskelskade hos pasienter med ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI). Vi ønsker å utføre en oppfølgingsstudie på pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). Pasientene inkluderes i en randomisert, dobbelblindet og placebokontrollert studie etter informert samtykke hvor aktivt medikament er IL-6 reseptorblokkeren Tocilizumab gitt som engangsdose i akuttforløpet. Spørsmålet er om dempet betennelse, kan gi redusert infarkstørrelse og bedre prognose. Dette forsøkes kartlagt ved hjelp av oppfølgende blodprøver og bildeundersøkelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Gullestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1