Cristin-prosjekt-ID: 542245
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542245
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjemiske analyser i eksternt prosjekt om hormonhermende stoffer

prosjektleder

Cathrine Thomsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1678

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjemiske analyser i eksternt prosjekt om hormonhermende stoffer

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet gjennomføres ved Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research in the Valencian Region, FISABIO-Public Health, Valencia, Spain og hovedmålet er å studere eksponering for hormonhermende stoffer og pubertet. Laboratoriet på Folkehelseinstituttet (FHI) skal måle inntil 15 fenoliske forbindelser i urin fra personer som er deltakere i INMA Valencia kohorten, ved bruk av LC-MS/MS. Resultatene rapporteres ekstern prosjektleder umiddelbart etter alle kjemiske analyser er fullført.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cathrine Thomsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1