Cristin-prosjekt-ID: 542248
Registrert av: REK Sist endret: 14. oktober 2021, 13:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542248
Registrert av: REK Sist endret: 14. oktober 2021, 13:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingsprotokoll for modent B-celle lymfom/leukemi hos barn og ungdommer

prosjektleder

Maria Winther Gunnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1254

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. oktober 2016 Slutt: 1. juni 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsprotokoll for modent B-celle lymfom/leukemi hos barn og ungdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien har som siktemål å bedre behandlingen for barn og ungdom under 18 år med modent B-celle lymfom/leukemi gjennom tre forskningsspørsmål. Det første er å forbedre overlevelsen gjennom tilleggsbehandling med et monoklonalt antistoff (Rituximab), som alle pasienter i studien får, og som binder spesifikt til CD20 antigenet som finnes på B-lymfocytter. Her skal det også undersøkes om totalt 7 doser er bedre enn 1 dose for de pasientene med mest utbredt sykdom, dette siste foregår ved randomisering (loddtrekning til en eller syv doser). Det andre forskningsspørsmålet er om man kan oppnå like gode resultater som tidligere for pasienter med lite utbredt sykdom, ved å erstatte en cellegift som kan ha uheldige senvirkninger på hjertet (Doxorubicin), med Rituximab. Det tredje forskningsspørsmålet er å undersøke hvor stor andel av pasientene behandlet i studien som oppnår normalisering av B-celle nivået (som er en del av immunforsvaret) 12 måneder etter behandlingsstart.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Winther Gunnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1