Cristin-prosjekt-ID: 542251
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542251
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Transkutan Vagusnervstimulasjon som behandling mot epilepsi. Effekt og brukervennlighet

prosjektleder

Oliver Johannes Henning
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1468

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transkutan Vagusnervstimulasjon som behandling mot epilepsi. Effekt og brukervennlighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er kjent at elektrisk stimulering av vagusnerven på halsen kan redusere både antall og styrken av epileptiske anfall. Så lang har man vanligvis måtte operere pasienten for å sette in en stimulator som ble festet til vagusnerven. Det er nå utviklet et nytt apparat som uten noen form for operasjon kan festes til øret. Den stimulerer en gren av den samme nerven (vagusnerven). I denne studien ønsker vi å teste hvor godt dette apparatet virker mot anfall og hvor brukervennlig det er. Hos pasienter som deltar i studien vil vi registrere anfallsfrekvens, styrke, og ev. bivirkninger både før og under behandlingen. I tillegg vil vi se om ørestimuleringen påvirker humør, livskvalitet eller søvn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oliver Johannes Henning

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1