Cristin-prosjekt-ID: 542252
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542252
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av et beslutningsverktøy for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring

prosjektleder

Lene Frost Andersen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1464

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av et beslutningsverktøy for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykdomsrelatert underernæring er en stor utfordring blant inneliggende pasienter på sykehus. Vi vil utvikle et elektronisk beslutningsverktøy som skal brukes til å forebygge, følge opp og behandle sykdomsrelatert underernæring. Beslutningsverktøyet vil inneholde en funksjon for å registrere mat- og drikkeinntak, en funksjon for å evaluere registrert inntak opp imot behov og til sist en funksjon som genererer en anbefaling av tiltak dersom inntak ikke samsvarer med behov. Prosjektet innebærer i første fase utvikling. Deretter vil verktøyets evne til å kartlegge det faktiske inntaket til pasienten evalueres ved å sammenligne registrert inntak med fotografier. Til sist vil vi teste verktøyets effekt på forekomst av underernæring og andre parametere samt implementering i en intervensjonsstudie med et randomisert parallelgruppedesign. Beslutningsverktøyet vil ha potensiale til å digitalisere og kvalitetssikre dagens rutiner for oppfølging av kostinntak og bidra til økt pasientsikkerhet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lene Frost Andersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1