Cristin-prosjekt-ID: 542272
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542272
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS)

prosjektleder

Jennifer Harris
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1689

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Mennesker utsettes for påvirkning fra omgivelsene under hele livsløpet. Alt fra miljøgifter og luftforurensing til eksponering i fosterlivet kan ha betydning for senere helse. Man antar at det i de fleste tilfeller vil være et samspill mellom flere ulike miljøpåvirkninger, eksponeringstidspunkt og genetisk sårbarhet hos enkeltpersoner som avgjør helseutfall. Den totale byrden av miljøpåvirkninger et menneske utsettes for gjennom livsløpet kalles eksposomet. Forskning på hvordan samspill mellom flere faktorer påvirker helse krever svært kompliserte statistiske metoder. HEALS har som formål å utvikle metoder for å undersøke komplekse sammenhenger mellom miljøpåvirkninger gjennom livsløpet, individuell sårbarhet og helseutfall. Deretter skal man benytte data fra europeiske helseundersøkelser for å teste og forbedre metodene for ulike helseutfall, og se om metodene kan bekrefte kjente sammenhenger, og eventuelt avdekke nye.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jennifer Harris

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1